AVS 13.399/201 bezdrátový vysílač pro čidlo venkov

Součást systému ekvitermní regulace