Čistá energia

BIOMASA

Energia biomasy má svoj prapôvod v slnečnom žiarení
a fotosyntéze, preto ide o obnoviteľný zdroj energie.

KOTLY PONAST na pelety

Kotly tejto značky si držia líderstvo v predajnosti
na slovenskom trhu

ČISTÁ energia

Obnovitelné zdroje energie na ohrev a vykurovanie

Ohrievače vody a plynové kotly

Tepelné zdroje na vykurovanie a ohrev vody