Kontakty

Boston SK, s.r.o.

Lánska 932 / 17-27
017 01 Považská Bystrica

Tel.: +421 905 427 608 
Fax: 042 432 6884,

boston@boston-sk.sk
www.boston-sk.sk

Zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne pod spis. zn. 50/Re/562/2006, vložka 17077/R

IČO: 3 66 77 345
DIČ: 202 224 7986
IČ-DPH: SK 202 224 7986