Pelety - palivo budúcnosti

Biomasa

Biomasa
BIOMASA, združenie právnických osôb, náš partner - www.biomasa.sk

PELETY - najmodernejší typ drevného paliva, ktoré si nachádza svoje miesto na slovenskom trhu.
Pri voľbe vykurovania je rozhodujúca výška investičných nákladov, prevádzkových nákladov, komfort vykurovacieho zariadenia, kvalita a servisné služby. Moderné kúrenie peletami spĺňa všetky tieto kritériá. Drevné pelety sú palivom, ktoré pochádza priamo zo Slovenska, palivom cenovo stabilným, a nezaťažujúcim životné prostredie. Slovensko má 2,5 násobný prírastok drevnej hmoty, ako je energetická náročnosť. Palivo je vyrábané v dostatočnom množstve. Na domácom trhu skončia približne 3% paliva, ostatné je použité na export.


Kniha: Vykurovanie drevnými peletami

kniha peletyPlánovanie – inštalácia – vykurovanie – trh s peletami, Autor: Ladislav Židek a kolektív
Dátum vydania: apríl 2006, Plnofarebná tlač s vloženými obrázkami, grafmi a tabuľkami

Cena pri priamom odbere: 8,- EUR vrátane DPH, cena na dobierku: 11,- EUR, objednávky posielajte na biomasa@biomasa.sk


Čo sú pelety?

peletyPelety sú palivom zo 100 % prírodného domáceho materiálu. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny a hobliny, tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl.

Tvar valcovitý, priemer 6 mm, 8 mm (pre väčšie kotly 12 - 20 mm)
dĺžka 10 - 30 mm
sypaná hmotnosť 650 kg. m-3
výhrevnosť 17,5 GJ.t-1
vlhkosť do 10 %, obsah popola 0,6 %
zloženie smrekové a bukové piliny

 

Odporúčania a balenia

Hlavné výhody vykurovania drevnými peletami 

1. Pohodlie 

Vykurovacie zariadenia na drevné pelety spájajú špičkovú technológiu s najvyšším stupňom spoľahlivosti, jednoduchej obsluhy, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou optimálneho efektívneho spaľovania s minimálnymi emisiami.

2. Cenová výhoda 

Vykurovacie zariadenia na drevné pelety spájajú špičkovú technológiu s najvyšším stupňom spoľahlivosti, jednoduchej obsluhy, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou optimálneho efektívneho spaľovania s minimálnymi emisiami.

3. Istota zásob

Vykurovacie zariadenia na drevné pelety spájajú špičkovú technológiu s najvyšším stupňom spoľahlivosti, jednoduchej obsluhy, vysokým komfortom a vynikajúcim dizajnom. Tieto zariadenia sú zárukou optimálneho efektívneho spaľovania s minimálnymi emisiami.

4. Záruka kvality

Na Slovensku sa kvalita peliet riadi podľa pripravovanej EU normy. Norma rieši aj prepravu a uskladnenie peliet u koncových užívateľov. Výrobcovia sú povinní všetky tieto podmienky povinní zabezpečiť a dodržiavať.

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO2, koľko prijme strom z atmosféry počas svojho rastu. Vykurovanie peletami je preto považované za CO2 - neutrálne s podstatným prínosom k ochrane ovzdušia. Kto vykuruje drevnými peletami, nielenže neprispieva ku globálnym klimatickým zmenám, ale zároveň napomáha k znižovaniu globálneho otepľovania a bráni ďalším prírodným katastrofám. Aj Slovensko sa v rámci Kjotskeho protokolu zaviazalo zredukovať emisie spôsobujúce skleníkový efekt do roku 2010 o 8 %. Dá sa to len šetrením energie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie, kde má biomasa – pelety najväčší potenciál na Slovensku.

 

Porovnanie peliet pri spaľovaní s neupraveným drevným odpadom 

 

Partneri pre vykurovanie peletami

Postupne pribúda na území celého Slovenska počet partnerov, ktorí Vám poradia pri otázkach spojených s výberom a správnym výkonom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety, pri voľbe dodávateľov paliva a nákladov s tým spojenými. Vo veľkej časti Slovenska sprostredkujú návštevy existujúcich kotolní a väčšinu Vašich otázok dokážu zodpovedať predovšetkým elektronickou poštou, alebo pri osobnej návšteve.

Vykurovanie drevnými peletami 

 Pri voľbe nového spôsobu vykurovania si treba zvážiť niekoľko vecí a to platí pre palivá uhlie, plyn aj pelety. Kotle s vyšším komfortom, kvalitou a bezpečnostnými prvkami sú cenovo drahšími a ch cena sa pohybuje okolo 3500 EUR

Automatické systémy

Automatické zapaľovanie sa v kotloch postupne stáva štandardným vybavením. Stlačením gombíka spustíme elektrické zapaľovanie. Stačí 5 minút na to, aby sa zariadenie do požadovaných vykurovacích režimov. Pomocou závitovkového dopravníka sa drevné pelety úplne automaticky dopravia zo zásobníka do spaľovacieho priestoru horáka. Obsluha systémov je jednoduchá a nenáročná. Výrobcovia ponúkajú obsluhu pomocou modemov. Pomocou mobilného telefónu je možné on line kontrolovať a editovať stav vykurovania. Systémy majú rôzne úrovne diaľkových poruchových hlásení. Mikroprocesorové riadenie automaticky reguluje požadované množstvo drevných peliet a pomer vzduchu potrebného na spaľovanie paliva. Optimálne podmienky sú zárukou účinného priebehu spaľovania, nízkych emisii a minimálneho množstva popola.

Krbové pece na pelety

Krbové pece na pelety slúžia predovšetkým na vykúrenie jednotlivých obytných miestností. Prepracovaný dizajn zaraďuje krby do kategórie atraktívnych bytových doplnkov. Zásobník je dopĺňaný ručne, každých 8 hodín až 4 dni. Plnenie záleží od typu kotla a veľkosti zásobníka. Výrobcovia ponúkajú teplovzdušné a teplovodné prevedenia. Výhodou teplovodného krbu je možnosť lepšej efektívnosti prevádzky a napojenia na rozvod ÚK a TÚV. Pri teplovzdušnom vykurovaní je prúdenie vzduchu približne 2,5 násobne vyššie, čím narastá prašnosť a u citlivých ľudí sa môžu objaviť ťažkostí s dýchacími cestami. Krby sa stali modernými doplnkami bytového vybavenia.

Skladovanie peliet

Pelety sú dlhodobo skladovateľné v blízkosti kotolne či už v pivnici alebo vo vonkajšom i pod zemou zapustenom sile, odkiaľ sú automaticky podľa potreby dopravované do horáka kotla dopravníkom. Do sila alebo do skladu ich môžeme dopravovať priamym fúkaním z cisterny. Výhodou peliet v porovnaní s inými kusovými palivami sú aj menšie požiadavky na veľkosť skladovacích priestorov. Iným spôsobom zabezpečenia dodávky paliva do kotla môže byť prevádzkový zásobník na pelety, spojený systémom šnekov priamo s kotlom, ktorého obsah 700 lit. vystačí približne na 5 až 7 dní. Pri produkovanom množstve popola stačí v rodinnom dome raz za mesiac vyniesť popol a mechanickým čistením prečistiť spalinové cesty. Spotreba peliet na vykurovaciu sezónu pre typický rodinný dom so spotrebou cca 100 GJ sa pohybuje okolo 6 ton, čo v zemnom plyne predstavuje 3 340 m3 .

Pelety sa vyrábajú v novopostavenej fabrike - Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotke na výrobu drevných peliet z drevného odpadu (CPU) v Kysuckom Lieskovci (5 km od Kysuckého Nového Mesta smerom na Čadcu). CPU zabezpečuje:

 

auto

Výroba peliet je centrálne riadená, rovnako sú s CPU diaľkovo spojené i jednotlivé kotolne, čím sa zabezpečí ich centrálny monitoring a kontrola.

Proces výroby a sušenia

Prebieha v technologickej sušičke pri znížení relatívnej vlhkosti o 70%, s priemernou vstupnou relatívnou vlhkosťou pilín 80% a výstupnou relatívnou vlhkosťou 10%. Táto časť technologického spracovania je pomerne energeticky náročná a preto bude maximálna snaha využiť na sušenie teplo z vlastnej kotolne na spaľovanie triedených odpadových kusov dreva, drevnej kôry a odrezkov z píl s vyššou vlhkosťou. V sušičke sa spolu s pilinami vysušia i štiepky z drtiča.

Jemné triedenie pilín

Triedenie prebieha na triedičke so sitami, ktoré oddelia od seba vysušené štiepky z drviča a piliny určené k peletovaniu. Z triedičky budú štiepky dopravené dopravníkom do skladu štiepok vedľa kotolne.

Homogenizácia pilín, filtrácia prachu 

Zo sušičky budú piliny dopravníkový systémom dopravené do homogenizačného zariadenia – vyklepávača, kde sa otáčajúcimi lopatkami zhomogenizuje ich štruktúra, t.j. rozbijú sa prípadné hrudky pilín vytvorené pri sušení a pod. Z tohto zariadenia sa dopravia do cyklónového usadzovača, v ktorom dôjde k odlúčeniu pilín a prachu. Prach bude odsávaný elektrickým odsávačom do filtra odprašovača, piliny budú vypúšťané do zásobníka peletizérov pod cyklónovým usadzovačom.

Peletovanie pilín a chladenie 

Peletovanie sa uskutočňuje v peletizéri , kde pri zvýšenej teplote a zvýšenom tlaku, pridaním nasýtenej vodnej pary, dochádza k fyzikálnym a chemickým zmenám jednotlivých zložiek dreva. Pelety na výstupe z peletizéra majú teplotu asi 90°C, preto je ich potrebné následne chladiť. Chladenie bude prebiehať v protiprúdnom chladiči, kde sa zníži teplota peliet na 30 - 35°C. Po vychladení sa pelety pretriedia na triedičke. Tu sa oddelia kvalitné pelety od prípadných nepodarkov alebo poškodených kusov a najmä od prachových podielov.