AVS 37.294/509 ovládací panel

Součást systému ekvitermní regulace